Ποιες είναι οι πέντε περιφερειακές ομάδες των Ηνωμένων Εθνών;

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ένας διακυβερνητικός οργανισμός, αποτελείται από 193 κράτη μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κύριες εντολές της είναι η διατήρηση της συνεργασίας και της παγκόσμιας τάξης. Αντικατέστησε την Κοινωνία των Εθνών όταν αποδείχτηκε αναποτελεσματική μετά τη συγκρότησή της το 1945 για να αποφύγει περαιτέρω συγκρούσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ΟΗΕ έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλες σημαντικές βάσεις λειτουργίας είναι το Ναϊρόμπι, η Γενεύη και η Βιέννη. Μέχρι το 2014, ο ΟΗΕ χωρίστηκε γεωπολιτικά σε πέντε περιφερειακές ομάδες για ευκολία διακυβέρνησης, διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας του ΟΗΕ και παράγοντες εκπροσώπησης των μελών. Πρόκειται για την Αφρικανική Ομάδα, τον Όμιλο Ασίας-Ειρηνικού, την Ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης, την Ομάδα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και την Ομάδα των Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων. Μέχρι σήμερα, το κράτος του Κιριμπάτι παραμένει uncategorized σε οποιαδήποτε από αυτές τις γεωπολιτικές ομάδες.

Η Αφρικανική Ομάδα

Αυτή είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε ομάδες, με 54 κράτη μέλη όλα από την αφρικανική ήπειρο. Έχει το 28% όλων των μελών του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ομάδα μεταφέρει το 28% όλων των ψήφων. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αφρικανική Ομάδα έχει τρεις μη μόνιμες έδρες. Έχει 14 αποκλεισμένες θέσεις στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και 13 έδρες στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είναι το κύριο όργανο των ΗΕ που είναι επιφορτισμένο με τη χάραξη πολιτικής. Η επιλεξιμότητα της Αφρικανικής Ομάδας για εκλογή προέδρου στη συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, σε έτη που λήγουν στις 4 και 9.

Η ομάδα Ασίας-Ειρηνικού

Αυτό αποτελείται από 53 κράτη μέλη που προέρχονται από την Ασία και την Ωκεανία. Εξαιρέσεις είναι η Ρωσία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, το Ισραήλ και η Τουρκία. Ο όμιλος Ασίας-Ειρηνικού έχει 3 έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 2 μη μόνιμες και μόνιμη έδρα της Κίνας. Οι έδρες του στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είναι 11 και 13 αντίστοιχα. Κάθε πέντε χρόνια στα έτη που λήγουν στις 1 και 6, αυτή η ομάδα είναι επιλέξιμη να εκλέξει πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση.

Η ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης

Ως ομάδα με τα λιγότερα κράτη μέλη του ΟΗΕ (23 μέλη), αυτή η ομάδα αντλεί τα μέλη της από την Ευρώπη και περιλαμβάνει τη Ρωσία από την ασιατική ήπειρο. Οι έδρες του στα όργανα του ΟΗΕ είναι 2 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 6 στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και 6 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Στα χρόνια που λήγουν στις 2 και 7, αυτή η ομάδα εκλέγει πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής

Αποτελείται από 33 κράτη από μέρη της Κεντρικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής. Οι θέσεις που διατηρούνται στα όργανα του ΟΗΕ είναι 2 μη μόνιμες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 10 στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και 8 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Στα χρόνια που λήγουν στις 3 και 8, αυτή η ομάδα είναι επιλέξιμη για να εκλέξει τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Η ομάδα της Δυτικής Ευρώπης και άλλων

Με 28 μέλη διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτή η ομάδα κατέχει δύο μη μονίμους χώρους και 3 μόνιμες θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σχετικά με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η ομάδα αυτή έχει 13 και 7 έδρες αντιστοίχως. Στα έτη που λήγουν στις 0 και 5, αυτή η ομάδα είναι επιλέξιμη για να εκλέξει πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.