Τι είναι η έρευνα των βλαστοκυττάρων;

Ένα βλαστικό κύτταρο είναι ένα κύτταρο σε ένα ζωντανό σώμα με τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων κατά τη διάρκεια του πρώιμου σταδίου. Τα περισσότερα κύτταρα σε έναν ζωντανό οργανισμό είναι διαφοροποιημένα κύτταρα, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο όργανο και εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα ερυθροκύτταρα, για παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος. Τα ανθρώπινα όντα αρχίζουν ως ένα μόνο κύτταρο γνωστό ως ζυγώτης, το οποίο είναι γονιμοποιημένο αυγό. Ο ζυγώτης υφίσταται διαίρεση κυττάρων σε δύο, έπειτα τέσσερα, οκτώ, δεκαέξι και ούτω καθεξής. Τα κύτταρα αρχίζουν να διαφοροποιούν και να ειδικεύονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες στο σώμα καθώς αναπτύσσεται το ζυγό. Τα κύτταρα που δεν έχουν αποκτήσει συγκεκριμένο σκοπό είναι γνωστά ως βλαστοκύτταρα. μπορούν να αναπαραχθούν επ 'αόριστον αντίθετα από τα διαφοροποιημένα κύτταρα που αρχίζουν να διασπώνται μετά την αναπαραγωγή. Μόλις διαχωριστεί ένα βλαστικό κύτταρο, παραμένει ως βλαστικό κύτταρο ή μετατρέπεται σε διαφοροποιημένο κύτταρο. Αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την επιστημονική έρευνα.

Τύποι βλαστικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι βλαστικών κυττάρων: εμβρυϊκά και ενήλικα βλαστοκύτταρα. Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα προέρχονται από έμβρυα που αναπτύσσονται μέσω γονιμοποίησης in vitro σε κλινική γονιμοποίησης. Τα γονιμοποιημένα αυγά στη συνέχεια δωρίζονται για ερευνητικούς σκοπούς με τη συγκατάθεση των δωρητών. Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα αναπτύσσονται σε εξειδικευμένα κύτταρα καθώς αναπτύσσεται το έμβρυο. Τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων βρίσκονται μεταξύ διαφοροποιημένων κυττάρων σε ένα όργανο ή ιστό. Οι κύριες λειτουργίες τους είναι η επισκευή και η συντήρηση του ιστού. Σε αντίθεση με τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα που παράγονται από το έμβρυο, οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν την πηγή των βλαστικών κυττάρων ενηλίκων.

Ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων

Τα βλαστικά κύτταρα έχουν τρεις διαφορετικές ιδιότητες ανεξάρτητα από την πηγή τους. αναπαράγουν και ανανεώνονται απεριόριστα, είναι μη εξειδικευμένα και δημιουργούν διαφοροποιημένα κύτταρα. Σε αντίθεση με ένα νευρικό κύτταρο, τα κύτταρα του αίματος ή τα μυϊκά κύτταρα, τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Έρευνα που διεξάγεται σε εργαστήρια έχει αποκαλύψει ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν να δώσουν εκατομμύρια μη εξειδικευμένα κύτταρα με τις ιδιότητες του γονικού βλαστικού κυττάρου.

Ερευνα βλαστοκυττάρων

Οι ιδιότητες των βλαστοκυττάρων τους καθιστούν εξαιρετικούς και ενδιαφέροντες υποψήφιους για έρευνα. Τα εμβρυϊκά ανθρώπινα βλαστοκύτταρα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθετη διαδικασία που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη της ζωής. Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας είναι να καταλάβει πώς τα αδιαφοροποίητα κύτταρα καταλήγουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή νέων φαρμάκων και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο ένα ανθρώπινο σώμα θα ανταποκριθεί στο φάρμακο. Τα βλαστοκύτταρα βοηθούν επίσης τους ερευνητές να μελετούν ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης και ο τρόπος θεραπείας τους. Η άμεση πιθανή εφαρμογή της έρευνας των βλαστοκυττάρων είναι η δημιουργία ιστών και κυττάρων που αντικαθιστούν τα όργανα όταν καταστρέφονται ή αφαιρούνται. Μια σημαντική ανακάλυψη θα εξαλείψει την εξάρτηση από τη μεταμόσχευση οργάνων, αλλά αντίθετα, οι ασθενείς θα λάβουν βλαστοκύτταρα που θα παράγουν το όργανο. Η προκαταρκτική έρευνα στα τρωκτικά δείχνει ότι τα μεταμοσχευμένα βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών μπορούν να παράγουν ιστούς καρδιακού μυός και να αποκαθιστούν την καρδιά. Μια μεταμόσχευση μυελού των οστών χρησιμοποιείται ήδη ως θεραπεία για κάποια μορφή καρκίνου στον άνθρωπο.