Χώρες που υποτιμούν τους θανάτους

Το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε το 1946 και ανατέθηκε να υπηρετήσει ως Γραμματεία της Επιτροπής Πληθυσμού εκείνη την εποχή. Καθώς τα χρόνια έχουν προχωρήσει, οι ρόλοι του τμήματος έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν πράγματα όπως η διατήρηση του διαλόγου μεταξύ των χωρών σχετικά με την ανάπτυξη και τον πληθυσμό. Άλλοι ρόλοι περιλαμβάνουν τα δημογραφικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις για όλες τις χώρες, τη διοργάνωση διασκέψεων του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και άλλους ρόλους. Η Διεύθυνση συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA) για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τελικά, η Διεύθυνση είναι παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα, την ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία.

Αποκάλυψη Στατιστικών Θανάτου

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα που αποκαλύπτει το μικρότερο ποσοστό του συνολικού αριθμού των θανάτων είναι ο Νίγηρας, ενώ η χώρα αποκαλύπτει μόνο το 3%. Η Υεμένη βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με τη χώρα να αποκαλύπτει μόνο το 16%, ενώ η Βολιβία είναι η τρίτη στην 31% αποκάλυψη των συνολικών θανάτων. Οι Γκέρνσεϊ και Τζέρσεϊ βρίσκονται στην τέταρτη θέση ενώ η Κένυα κλείνει τα πέντε πρώτα με μόνο 42% αποκάλυψη. Η Νικαράγουα και η Αρούμπα είναι ένατη και δέκατη με 68% και 69% αντίστοιχα.

Οι λόγοι για μη αποκάλυψη είναι ευρείς και ποικίλοι, καθώς ο θάνατος προέρχεται από διάφορους χώρους, όπως τροχαία ατυχήματα. Εξετάζοντας μια από τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η Κένυα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανέφερε πρόσφατα ότι η χώρα δεν αναφέρει όλους τους θανάτους που προέρχονται από οδικά ατυχήματα. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των θανάτων που αναφέρθηκαν το 2018 ήταν μόνο το ένα τέταρτο των συνολικών θανάτων. Ωστόσο, η σύγχυση προκύπτει από τον ορισμό που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, δηλαδή θανάτων που συμβαίνουν στο χώρο του ατυχήματος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι που συμβαίνουν μετά τη συντριβή στα νοσοκομεία. Οι θάνατοι που συνέβησαν μετά τη συντριβή δεν αναφέρθηκαν εξαιτίας του στενού ορισμού που χρησιμοποιείται.

Ένας άλλος πιθανός λόγος για την ανεπαρκή αναφορά των θανάτων στις χώρες αυτές είναι η έλλειψη καλά ανεπτυγμένων συστημάτων για την αναφορά αυτών των θανάτων. Για παράδειγμα, εξετάζοντας την περίπτωση της Κένυας παραπάνω, η χώρα δεν διαθέτει ισχυρά και αξιόπιστα συστήματα δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι θάνατοι που συμβαίνουν στη χώρα δεν αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές για την τήρηση αρχείων και την υποβολή εκθέσεων. Η εξέταση των σοβαρών ανεπαρκειών των θανάτων που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα είναι ένας έγκυρος δείκτης, διότι ο κίνδυνος θανάτων από τροχαία ατυχήματα είναι εξαιρετικά υψηλός σε ανεπτυγμένα κράτη. Όλες αυτές οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως και συνεπώς είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Σε σύγκριση, η Ευρώπη, η οποία έχει πολλές ανεπτυγμένες χώρες και αναπτύξει συστήματα, δεν διατρέχει υψηλό κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.

Οι επιπτώσεις των υποτιμητικών θανάτων στον ΟΗΕ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιεί τα δεδομένα θνησιμότητας για να παρουσιάσει αναλύσεις. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που αναλύονται διανέμονται σε πολλούς καταναλωτές και χώρες, προκειμένου να καταλήξουν σε στρατηγικές που θα λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες και να εντοπίζουν τις χώρες με τις περισσότερες ανάγκες. Εάν τα δεδομένα είναι λανθασμένα, τότε οι χώρες που έχουν ανάγκη είναι πιο πιθανό να αγνοηθούν ή να μην λάβουν επαρκή βοήθεια.

Η αποτυχία της αποκάλυψης εθνικών στατιστικών στοιχείων για το θάνατο στο τμήμα πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών

ΤάξηΠαράδειγμα χωρώνΕκτιμώμενο% των θανάτων που αναφέρθηκαν στον κλάδο του πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών
1Νίγηρα3%
2Γέμενη16%
3Βολιβία31%
4Γκέρνσι και Τζέρσεϋ36%
5Κενύα42%
6Μποτσουάνα43%
7Δομινικανή Δημοκρατία54%
8Περού59%
9Νικαράγουα68%
10Αρούμπα69%