Η οικονομία της Φινλανδίας

Επισκόπηση της οικονομίας της Φινλανδίας:

Η οικονομία της Φινλανδίας είναι μια κυρίως ελεύθερη οικονομία της αγοράς που είναι ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένη και έχει μεγάλη εξάρτηση από το εμπόριο, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 33% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Η Φινλανδία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμα και τους οικονομικούς νόμους και κανονισμούς της πρέπει να πληροί τα πρότυπα της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Πολυπλοκότητας (ECI), η Φινλανδία έχει την 7η πιο πολύπλοκη οικονομία στον κόσμο. Το 2014, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Φινλανδίας ανήλθε σε 272 εκατομμύρια δολάρια και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 40, 7 χιλιάδες δολάρια.

Κορυφαίες βιομηχανίες στη Φινλανδία:

Στη Φινλανδία οι θέσεις εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν το 28, 5% του εργατικού δυναμικού, ακολουθούμενη από το εμπόριο (21, 3%), τη βιομηχανία (15, 5%), τη χρηματοδότηση, την ασφάλιση και τις επιχειρήσεις (13, 3%), τις κατασκευές (7, 1% ) και των γεωργικών και δασικών εργασιών (4, 4%). Οι σημαντικότερες βιομηχανίες στις χώρες περιλαμβάνουν την κατασκευή ηλεκτρονικών, μηχανικών, μεταλλικών, τηλεπικοινωνιακών και ξύλινων βιομηχανιών. Η Φινλανδία συμβάλλει επίσης καλά στην προώθηση των βιομηχανιών εκκίνησης στους τομείς της βιοτεχνολογίας, των τυχερών παιχνιδιών, της καθαρής τεχνολογίας και των τεχνολογιών επικοινωνίας.

Κορυφαία προϊόντα και συνεργάτες εξαγωγής:

Το 2014 η Φινλανδία εξήγαγε προϊόντα αξίας 77, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό κάνει τη χώρα την 43η μεγαλύτερη οικονομία εξαγωγής στον κόσμο. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Φινλανδίας περιλαμβάνουν το πετρέλαιο εξευγενισμένο ($ 7.6B), χαρτί με επίστρωση καολίνης ($ 5.73B), μεγάλο ανοξείδωτο χάλυβα επίπεδης επίστρωσης ($ 3.36B), ξύλο ($ 2.11B) και θειικό χημικό ξύλο ($ 1.92B). Οι κορυφαίοι εξαγωγικοί εταίροι της Φινλανδίας είναι η Γερμανία ($ 9.3B), η Σουηδία ($ 7.87B), η Ρωσία ($ 5.7B), οι Ηνωμένες Πολιτείες ($ 5.2B) και οι Κάτω Χώρες ($ 4.52B).

Κορυφή Εισαγωγή αγαθών και συνεργατών:

Το 2014 η Φινλανδία εισήγαγε συνολικά 72, 8 δισεκατομμύρια δολάρια αγαθών, καθιστώντας το 42ο μεγαλύτερο εισαγωγέα στον κόσμο και δίνοντας στη χώρα ένα εμπορικό πλεόνασμα 4, 51 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μεγαλύτερες εισαγωγές της Φινλανδίας είναι το αργό πετρέλαιο (8, 02 δολάρια), το πετρέλαιο εξευγενισμένο (4, 31 δολάρια), τα αυτοκίνητα (2, 73 δολάρια), τα φάρμακα συσκευασίας (1, 86 δολάρια) και οι υπολογιστές (1, 58 δολάρια). Οι κορυφαίοι εταίροι εισαγωγής που έχει η Φινλανδία είναι η Γερμανία ($ 10.2B), η Ρωσία ($ 10B), η Σουηδία ($ 7.56B), η Κίνα ($ 4.93B) και οι Κάτω Χώρες ($ 4.74B).

Οι προκλήσεις και το μέλλον της οικονομίας της Φινλανδίας:

Παρά την ύπαρξη μιας από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Φινλανδία εξακολουθούσε να πλήττεται σκληρά από αυτή καθώς η οικονομία επιβραδύνθηκε και οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν. Οι τράπεζες και ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Φινλανδίας ξεπέρασαν την κρίση καλύτερα από τις περισσότερες χώρες, αλλά η οικονομία της πλήττεται από την παγκόσμια επιβράδυνση των εξαγωγών και της εγχώριας ζήτησης. Αυτό οδήγησε την οικονομία να συρρικνωθεί μεταξύ 2012 και 2014, επηρέασε το χρέος της χώρας. Η Φινλανδία, όπως και άλλες πλήρως βιομηχανοποιημένες χώρες, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον ταχέως γηράσκοντα πληθυσμό της και τη μείωση της παραγωγικότητας στις παραδοσιακές βιομηχανίες της, οι οποίες ενδέχεται να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητά της.